СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век


Автори:
Андрей Андреев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 78-82

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 19.1.2018 г.