СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 220 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов
(изтегляния 487 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски
(изтегляния 233 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов
(изтегляния 434 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова
(изтегляния 200 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев
(изтегляния 374 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов
(изтегляния 346 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев
(изтегляния 244 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков
(изтегляния 193 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков
(изтегляния 161 от 15.5.2018 г.)