СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 272 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов
(изтегляния 557 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски
(изтегляния 270 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов
(изтегляния 559 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова
(изтегляния 245 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев
(изтегляния 453 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов
(изтегляния 467 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев
(изтегляния 301 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков
(изтегляния 220 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков
(изтегляния 192 от 15.5.2018 г.)