СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 190 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов
(изтегляния 423 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски
(изтегляния 203 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов
(изтегляния 374 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова
(изтегляния 173 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев
(изтегляния 254 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов
(изтегляния 263 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев
(изтегляния 208 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков
(изтегляния 168 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков
(изтегляния 138 от 15.5.2018 г.)