СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 662 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов

(изтегляния 1202 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски

(изтегляния 759 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов

(изтегляния 1248 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова

(изтегляния 603 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев

(изтегляния 1036 от 19.1.2018 г.)

По някои въпроси из възрожденската история на Сливен
Иван Русев

(изтегляния 1585 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов

(изтегляния 996 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев

(изтегляния 794 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков

(изтегляния 528 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков

(изтегляния 455 от 15.5.2018 г.)