СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 181 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов
(изтегляния 373 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски
(изтегляния 186 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов
(изтегляния 338 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова
(изтегляния 156 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев
(изтегляния 232 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов
(изтегляния 235 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев
(изтегляния 185 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков
(изтегляния 148 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков
(изтегляния 131 от 15.5.2018 г.)