СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неканонични представи за христовия кръст в България през X век


Автори:
Росина Костова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 19.1.2018 г.