СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По някои въпроси из възрожденската история на Сливен


Автори:
Иван Русев Икономическия университет – Варна, България

Страници: 97-106

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


562 изтегляния от 19.1.2018 г.