СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Държавният суверенитет на България - от Париж 1919 г. до Париж 1947 г. Така е лошо, а иначе не е добре!


Автори:
Димитър Сирков

Страници: 107-113

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


244 изтегляния от 19.1.2018 г.