СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Студентски експедиции и изследвания. Проучвания на тракийски култови обект в Източните Родопи (Резултати от студентска експедициа "Ардино–93")


Автори:
Иван Христова Таня Кипринова Мария Иванова Стефан Бакърджиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 137-148

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


401 изтегляния от 19.1.2018 г.