СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традиционна практика и начини за осигуряване и запазване на реколтата у българите


Автори:
Николай Колев

Страници: 5-13

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


288 изтегляния от 19.1.2018 г.