СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес


Автори:
Христо Глушков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 180-182

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


203 изтегляния от 15.5.2018 г.