СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Габровската община през Възраждането


Автори:
Георги Плетньов

Страници: 14-22

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


505 изтегляния от 19.1.2018 г.