СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първият държавен съд


Автори:
Милко Палангурски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 38-50

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


238 изтегляния от 19.1.2018 г.