СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия


Автори:
Алла Намазова

Страници: 75-80

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 19.1.2018 г.