СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Локализиране на исторически обекти чрез антични географски и картографски извори


Автори:
Васил Дойков

Страници: 81-85

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


991 изтегляния от 19.1.2018 г.