СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Доцент Стоян Богданов – колегата, преподавателят, изследователят


Автори:
Ивелин Иванов

Страници: 5-8

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


260 изтегляния от 23.5.2017 г.