СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ролята на България в австроунгарската балканска политика (Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898–1912 г., Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 2004, 388 с.


Автори:
Валентин Спиридонов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 193-196

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


279 изтегляния от 23.5.2017 г.