СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Императорският култ в Никополис ад Иструм


Автори:
Златозара Гочева

Страници: 45-52

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


452 изтегляния от 23.5.2017 г.