СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ранносредновековни крепости от Югозападните земи на Първото българско царство


Автори:
Деян Рабовянов

Страници: 79-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


635 изтегляния от 23.5.2017 г.