Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници


Момчил Младенов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


305 изтегляния от 23.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Italy / Japan / Macedonia / Netherlands / Norway / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States