СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници


Автори:
Момчил Младенов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


341 изтегляния от 23.5.2017 г.