Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българотурските преговори за признаване на Независимостта


Йордан Петров

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 23.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Macedonia / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States