СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българотурските преговори за признаване на Независимостта


Автори:
Йордан Петров

Страници: 113-121

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


745 изтегляния от 23.5.2017 г.