СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2008 / Том 16 / Брой 1

Статии

In Memoriam : Доцент Минчо Минчев
Милко Палангурски

(изтегляния 698 от 10.4.2017 г.)

Родът Михалоглу и ислямът
Николай Чорбаджиев

(изтегляния 2728 от 10.4.2017 г.)

Башкирский университет (этапы становления)
Р. З. Янгузин

(изтегляния 814 от 10.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 534 от 27.5.2019 г.)