СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2008 / Том 16 / Брой 1

Статии

In Memoriam : Доцент Минчо Минчев
Милко Палангурски
(изтегляния 217 от 10.4.2017 г.)

Родът Михалоглу и ислямът
Николай Чорбаджиев
(изтегляния 1170 от 10.4.2017 г.)

Башкирский университет (этапы становления)
Р. З. Янгузин
(изтегляния 270 от 10.4.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 60 от 27.5.2019 г.)