СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ВОЛОДИМИР ЧОРНii – изявен българист и автор на компетентно изследване “ИСТОРИЯ БОЛГАРii” на украински език


Автори:
Христо Глушков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 10.4.2017 г.