СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Петър II Делян и Алусиан: “КРАЛСКИТЕ ЗНАЦИ” в средновековна България


Автори:
Момчил Младенов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 10.4.2017 г.