СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за годината на създаването и началната дейност на читалището в Пирдоп


Автори:
Иван Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


263 изтегляния от 10.4.2017 г.