СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2008 / Том 16 / Брой 2

Статии

In Memoriam : Проф. д-р Христо Милошев Данов (1908–1997 г.)
Владимир Попов

(изтегляния 910 от 10.4.2017 г.)

Пловдив през античната и късноантичната епоха
Христо Данов

(изтегляния 1442 от 10.4.2017 г.)

Фрагментите от ранните шумерски закони
Владимир Попов

(изтегляния 872 от 10.4.2017 г.)

Термините εμπορος и εμποριου у Херодот
Красимир Кръстев

(изтегляния 1136 от 10.4.2017 г.)

Пелтасти и хоплити-проблеми и интерпретации
Живко Жеков

(изтегляния 1042 от 10.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 517 от 27.5.2019 г.)