СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фрагментите от ранните шумерски закони


Автори:
Владимир Попов

Страници: 39-44

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


377 изтегляния от 10.4.2017 г.