СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Термините εμπορος и εμποριου у Херодот


Автори:
Красимир Кръстев

Страници: 45-62

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


316 изтегляния от 10.4.2017 г.