СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция "Стефан Стамболов в българската национална история"


Автори:
Петко Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 99-100

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


162 изтегляния от 19.1.2018 г.