СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дейността на Стефан Стамболов по време на Режима на пълномощията


Автори:
Иван Стоянов

Страници: 23-32

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1756 изтегляния от 19.1.2018 г.