СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Управлението на Стефан Стамболов и православната църква в Княжество България (1887–1894)


Автори:
Петко Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 63-74

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


799 изтегляния от 19.1.2018 г.