СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Заемът с "Дисконто Гезелшафт" и "министерският портфейл" на Димитър Благоев през 1914 г.


Автори:
Тодор Мишев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


210 изтегляния от 19.1.2018 г.