СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 550 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM

(изтегляния 621 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол

(изтегляния 842 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски

(изтегляния 991 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плочка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова

(изтегляния 1460 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска

(изтегляния 642 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова

(изтегляния 693 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов

(изтегляния 924 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 1332 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова

(изтегляния 1160 от 19.1.2018 г.)