Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 130 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 144 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол
(изтегляния 348 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски
(изтегляния 213 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плошка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова
(изтегляния 231 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска
(изтегляния 153 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова
(изтегляния 133 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов
(изтегляния 147 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 257 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова
(изтегляния 190 от 19.1.2018 г.)