Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 116 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 132 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол
(изтегляния 335 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски
(изтегляния 198 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плошка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова
(изтегляния 215 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска
(изтегляния 135 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова
(изтегляния 119 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов
(изтегляния 125 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 232 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова
(изтегляния 170 от 19.1.2018 г.)