СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско


Автори:
Георги Атанасов Регионалния исторически музей – Силистра, България
Казимир Попконстантинов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 105-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


295 изтегляния от 19.1.2018 г.