СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бронзово монетосечене на градовете в Тракия и Мизия през II–III век. Характер, функции


Автори:
Йорданка Юрукова

Страници: 111-117

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


835 изтегляния от 19.1.2018 г.