СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм


Автори:
Павлина Владкова

Страници: 118-125

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


447 изтегляния от 19.1.2018 г.