СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Монетна политика в Тракия през IV век


Автори:
Бистра Божкова

Страници: 126-135

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


426 изтегляния от 19.1.2018 г.