СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За хронологията и географската локализация на гетските войни на Лизимах


Автори:
Петър Делев

Страници: 17-28

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


343 изтегляния от 19.1.2018 г.