СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Вариантно решение на въпроса за съдбата на въстаналите траки през 26 г.


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 29-32

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


219 изтегляния от 19.1.2018 г.