СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Храмовете в градовете и тракийските светилища на тяхната територия в провинция Тракия


Автори:
Златозара Гочева

Страници: 37-44

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


424 изтегляния от 19.1.2018 г.