СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ранната история на политическото общество и царствеността в Асирия


Автори:
Неделчо Неделчев

Страници: 45-53

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


318 изтегляния от 19.1.2018 г.