СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поглед върху социално-нормативната култура на трако-пеласгийската етнокултурна общност


Автори:
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 54-69

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 19.1.2018 г.