СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2012 / Том 20 / Брой 1

Статии

Село Големаните – двадесет и пет столетия мит и религия
Миглена Петкова

(изтегляния 657 от 28.3.2017 г.)

Календарни турлашки празници
Анюта Каменова-Борин

(изтегляния 689 от 28.3.2017 г.)

Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780–18.06.1813)
Мариана Йовевска

(изтегляния 663 от 28.3.2017 г.)

Баянията в с. Медовец
Шевкет Ескеджиев

(изтегляния 834 от 28.3.2017 г.)

Силвестровден по теренни изследвания в Еленския край
Ралица Иванова

(изтегляния 648 от 28.3.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 450 от 27.5.2019 г.)