СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Баянията в с. Медовец


Автори:
Шевкет Ескеджиев

Страници: -

Резюме:

The article explores traditional alternative cure of different diseases. Author presents the way of transmission of knowledge about spells and cure. He reveals differences in believes related to education of sorceresses between Bulgarian and Turkish groups.


Ключови думи:

Spell, Sorceress, Bad eye, Tradition.

Изтегляне


392 изтегляния от 28.3.2017 г.