СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева
(изтегляния 327 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев
(изтегляния 379 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев
(изтегляния 290 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Анелия Маркова Георги Георгиев Марияна Георгиева Трифонка Попниколова
(изтегляния 260 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева
(изтегляния 239 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев
(изтегляния 230 от 15.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 48 от 27.5.2019 г.)