СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева
(изтегляния 410 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев
(изтегляния 445 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев
(изтегляния 351 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Анелия Маркова Георги Георгиев Марияна Георгиева Трифонка Попниколова
(изтегляния 324 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева
(изтегляния 283 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев
(изтегляния 275 от 15.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 98 от 27.5.2019 г.)