СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Етапи на работа на историка с архивните документи
Русалена Пенджекова-Христева
(изтегляния 772 от 15.3.2017 г.)

Ранната българска държавност – тюркска или индоевропейска?
Неделчо Неделчев
(изтегляния 578 от 15.3.2017 г.)

Алботинският скален манастир
Невен Илиев
(изтегляния 454 от 15.3.2017 г.)

Една видна личност от епохата на Възраждането
Георги Георгиев Анелия Маркова Марияна Георгиева Трифонка Попниколова
(изтегляния 420 от 15.3.2017 г.)

Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия
Татяна Астарджиева
(изтегляния 389 от 15.3.2017 г.)

Евангелското частно училище в Струмица под юрисдикцията
Стоил Димитриев
(изтегляния 359 от 15.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 177 от 27.5.2019 г.)