СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Тодоров, Никола, и Велчев, Ангел. Ландшафти на България – пространствена структура


Автори:
Румен Пенин

Страници: 209-210

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


334 изтегляния от 15.3.2017 г.