СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Тодоров, Никола, и Велчев, Ангел. Ландшафти на България – пространствена структура


Автори:
Хернани Спиридонов

Страници: 211-212

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 15.3.2017 г.