СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания)


Автори:
Здравко Здравков

Страници: 210-221

Резюме:


The paper attempts to prove the thesis that in the conditions of permanent migration and longterm remoteness from home and home country Bulgarian emigrants manage to preserve their ethnic identity and teach their children to respect Bulgarian culture, traditions and values.


Ключови думи:

ethnic identity, migration, emigrants.

Изтегляне


739 изтегляния от 15.3.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (500) / Bulgaria  (13) / Canada  (1) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (2) / Europe  (1) / France  (5) / Germany  (56) / Portugal  (1) / Russian Federation  (10) / Spain  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (38) / United States  (102)