СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дейността на Ржевското уездно земство в областта на народното образование


Автори:
Наталия Новикова

Страници: 149-160

Резюме:


Article presents educational policies at state and local level during second half of 19th century. It explores development of popular schools, libraries and opened access to books in the villages of Rjev region. Special attention has been paid to development of teachers’ school.


Ключови думи:

popular schools, libraries, education.

Изтегляне


710 изтегляния от 15.3.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (481) / Bulgaria  (7) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (7) / Germany  (54) / Portugal  (1) / Russian Federation  (13) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (39) / United States  (98)