СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи - Издание на Историческия факултет Том ХХVI (2018), Книжка 2


Автори:
Страници: 301-304

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


800 изтегляния от 18.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (399) / Bulgaria  (107) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (3) / Denmark  (18) / Europe  (14) / France  (24) / Germany  (26) / India  (2) / Macedonia  (2) / Portugal  (1) / Romania  (20) / Russian Federation  (16) / Sweden  (2) / Turkey  (40) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (35) / United States  (82)