СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с.


Автори:
Милко Палангурски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 547-548

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


889 изтегляния от 18.12.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (4) / Greece  (4) / United Kingdom  (31) / Europe  (1) / United States  (84) / Germany  (28) / NA (639) / Russian Federation  (13) / China  (3) / Sweden  (2) / Bulgaria  (37) / Turkey  (34) / Ukraine  (5)