СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2021 / Том 29 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 59 от 28.6.2021 г.)

Проходите в Кавказ и местоположението на българите
Живко Войников
(изтегляния 101 от 28.6.2021 г.)

Города Аррана и Ширвана в государстве Хулагуидов
Олена Мачай
(изтегляния 52 от 28.6.2021 г.)

Four Less-Known Cases of Personal Union Projects in Southeast Europe
Vladimir Aleksić
(изтегляния 50 от 28.6.2021 г.)

Дидактическите разлики в учебниците по история за X клас
Светозар Петров
(изтегляния 60 от 28.6.2021 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 65 от 28.6.2021 г.)