СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 579 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова

(изтегляния 550 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова

(изтегляния 675 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова

(изтегляния 714 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов

(изтегляния 1133 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян

(изтегляния 527 от 19.1.2018 г.)