Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 121 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 112 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 142 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 142 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 186 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 115 от 19.1.2018 г.)