СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 257 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 219 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 294 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 327 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 603 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 247 от 19.1.2018 г.)