Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 135 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 126 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 154 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 154 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 217 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 127 от 19.1.2018 г.)