СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 171 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 151 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 202 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 208 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 343 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 156 от 19.1.2018 г.)