Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 99 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова
(изтегляния 91 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова
(изтегляния 115 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова
(изтегляния 118 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов
(изтегляния 154 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян
(изтегляния 94 от 19.1.2018 г.)