СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 666 от 19.1.2018 г.)

Социалните функции на застрахователния монопол от 1946 г.
Сашка Миланова

(изтегляния 628 от 19.1.2018 г.)

Надпис върху жертвеник на хълма Царевец
Пепа Лунгарова

(изтегляния 763 от 19.1.2018 г.)

Един рядък образец на българската дърворезба от XV век
Иванка Гергова

(изтегляния 810 от 19.1.2018 г.)

Школата "Анали" и историографията на Пиер Шоню
Желязко Стоянов

(изтегляния 1289 от 19.1.2018 г.)

Раймон Бар
Марина Арзаканян

(изтегляния 618 от 19.1.2018 г.)